Przedsiębiorcy, którzy obecnie działają na terenie obszaru objętego projektowanym planem „Nowe Miasto” nadal będą mogli tam prowadzić swoją działalność. Plan miejscowy nie nakazuje natychmiastowego zaprzestania prowadzenia działalności dla istniejących tam firm.