Wiosna zbliża się wielkimi krokami, pora więc na pierwsze porządki. W sobotę, 11 marca, odbyło się wielkie sprzątanie kamieniołomu Libana. Akcję zorganizowali: Zarząd Zieleni Miejskiej i Stowarzyszenie Drwinka.

Przypomnijmy, że od ubiegłego roku kamieniołom Libana jest użytkiem ekologicznym. Jednym z najistotniejszych walorów przyrodniczych obszaru kamieniołomu jest różnorodność zbiorowisk roślinnych – roślinności drzewiastej, roślinności siedlisk wodnych, wilgotnych oraz muraw naskalnych, będących siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

Na terenie kamieniołomu Libana i w jego najbliższym sąsiedztwie występuje łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące tam naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.