Miasto Kraków, MPK SA i Zarząd Transportu Publicznego stworzyli miejsca do przeprowadzania szkolenia z korzystania z pojazdów komunikacji miejskiej, dla osób z niepełnosprawnościami, które poruszają się na różnego rodzaju wózkach inwalidzkich.