Co zrobić, żeby krakowskie dzielnice były lokalnym samorządem? Nad tym zastanawiali się uczestnicy debaty “Przyszłość krakowskich dzielnic – komu jeszcze są potrzebne”, która odbyła się w Centrum Obywatelskim przy ulicy Reymonta 20.

Debata odbyła się w ramach Forum Współpracy Międzysektorowej – cyklu debat organizowanych w Centrum Obywatelskim w Krakowie. Organizatorami spotkania byli: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacja Stańczyka.

Celem spotkania było zainaugurowanie debaty środowisk naukowych, Radnych Miasta i Dzielnic, organizacji pozarządowych i aktywistów na temat potrzeby rozwoju krakowskiego samorządu w stronę wzmacniania samorządności wspólnot lokalnych; zebranie rekomendacji dotyczących roli i kompetencji dzielnic, powołanie Forum Przyszłości Dzielnic – międzysektorowego gremium naukowców, praktyków i aktywistów, które będzie w przyszłości wypracowywać rozwiązania.

Krakowskie dzielnice są najsilniej rozwiniętymi jednostkami pomocniczymi w Polsce, dysponują największymi środkami finansowymi, posiadają największe kompetencje, działają już 25 lat i nadal rozwijają kolejne mechanizmy zwiększające wpływ obywateli.

Czemu jednak, jak pokazują badania, są ciągle poza zainteresowaniem mieszkańców, a ich rola w budowaniu lokalnych wspólnot i tożsamości praktycznie nie istnieje?

Co można zrobić, żeby: stały się “małymi samorządami” organizującymi życie lokalnej społeczności, skutecznie zabiegały o interes mieszkańców, żeby działanie w nich wiązało się z  prestiżem i możliwością realizacji dla lokalnych liderów, a współpraca z nimi stanowiła wartość dla lokalnych organizacji pozarządowych? M.in. na te tematy dyskutowali zaproszeni goście.

Wśród prelegentów znaleźli się: Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, prof. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski,  prof. Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński, Iga Maliszewska – Uniwersytet Jagielloński.

Moderatorami dyskusji byli: Przemysław Dziewitek – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska i Anna Cioch – Fundacja Stańczyka, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Projekt “Centrum Obywatelskie” jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków. Więcej informacji można znaleźć na www.ngo.krakow.pl.