Działacze senioralni z całego kraju spotkają się w środę, 7 marca, w Krakowie na II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów. Będą dyskutować o pracy gminnych rad seniorów, problemach, z którymi borykają się one na co dzień, a także o osiągnięciach i dobrych praktykach. Chcą, żeby ich głos dotarł zarówno do opinii publicznej, jak i władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli. Spodziewanych jest około 300 uczestników z kilkudziesięciu miast i gmin w Polsce.

– Kongres wypełnia pewną lukę, ponieważ do tej pory brakowało platformy, która potrafiłaby skupić członków rad seniorów z całego kraju. Dzięki niej rady mogą się wymieniać doświadczeniami i pomysłami, a także wpływać na kształt ogólnopolskiej polityki senioralnej – mówi Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, organizatora obrad. – Każdy samorząd sam tworzy tę politykę, zależnie od swoich potrzeb, ale są problemy, takie jak geriatria, leczenie czy edukacja, które są wspólne dla seniorów z całej Polski – dodaje.

Tematem przewodnim II Kongresu jest powszechność gminnych rad seniorów i to, jaką rolę mogą one odegrać w pracy na rzecz większego upodmiotowienia ludzi starszych i włączenia ich w życie obywatelskie kraju. Obrady będą poświęcone najważniejszym sprawom i problemom osób starszych – ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, aktywności fizycznej i społecznej starszego pokolenia. Seniorzy opowiedzą o tym, jak w praktyce wygląda ich partycypacja w życiu społecznym – na poziomach lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Głos zabiorą także przedstawiciele władz wszystkich szczebli. Dyrektor Biura MOWIS w Krakowie Mateusz Płoskonka wygłosi wykład pt. „Rada Seniorów – kompetencje ustawowe w praktyce”.

Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, które – przypomnijmy – zostało powołane w Krakowie w 2015 r., z inicjatywy Rady Krakowskich Seniorów. Organizacja stawia sobie następujące cele: upowszechnianie demokratycznego wyłaniania rad seniorów, wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach seniorów, podniesienie rangi rad seniorów, wpływ na poziomie każdej gminy na zakres obowiązków i uprawnień rad seniorów, likwidacja barier i utrudnień w pracy rad seniorów. W 2016 r. odbył się w Krakowie I Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.