Trwa remont torowiska tramwajowego na ulicy Ujastek Mogilski. Do zgrzewania szyn wykorzystywane jest specjalne urządzenie zbudowane na podwoziu ciężarówki. Pojazd może poruszać się po torze i precyzyjnie łączyć ze sobą poszczególne fragmenty torowiska.

W trakcie prac na ul. Ujastek Mogilski wymienione zostaną szyny wraz z podkładami i podbudową. Odtworzone zostanie odwodnienie torowiska. Zostanie wymieniona sieć trakcyjna wraz z konstrukcjami wsporczymi i osprzętem. Koszt prac to ok. 7,7 mln zł.