Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prowadzi kilkanaście remontów nawierzchni dróg systemem nakładkowym, który polega na sfrezowaniu warstwy ścieralnej asfaltu i zastąpieniu jej nową. Remont nakładkowy nawierzchni na ulicy Broniewskiego dzięki idealnej organizacji pracy idzie pełną parą.

Prace remontowe potrwają do 15 września.

0