Od 2015 r. trwa konserwacja ołtarza Wita Stwosza – jednego z najwybitniejszych dzieł sztuki gotyckiej w Europie. Renowacji poddawane są rzeźby i płaskorzeźby oraz skrzydła ołtarza. To pierwsza tak gruntowna konserwacja od czasu powrotu ołtarza z Norymbergi, po II wojnie światowej. Prace konserwatorskie potrwają najprawdopodobniej do grudnia 2020 r.