Trwający od roku stan epidemii nie wpłynął znacząco na realizację prac drugiego etapu rozbudowy ul. Igołomskiej – na odcinku od ul. Giedroycia do skrzyżowania z ul. Brzeską. Stan zaawansowania robót osiągnął 88 proc. – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W najbliższych tygodniach planowane jest dopuszczenie ruchu po obu jezdniach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Giedroycia do pętli autobusowo-tramwajowej w Pleszowie, co zdecydowanie wpłynie na ruch w tym miejscu.

Obiekty inżynierskie zostały w większości ukończone. Na urzędowe decyzje zezwalające na użytkowanie czeka most i wiadukt w pobliżu pętli autobusowej „Pleszów” oraz wiadukt w rejonie ul. Szymańskiego i Rusieckiej. Roboty budowlane zakończyły się przy przepuście w rejonie ul. Sitowiny i Narcyza Wiatra.

Na ukończeniu są prace przy wiadukcie nad ul. Igołomską (węzeł drogowy w rejonie ul. Rzepakowej), który zapewni bezkolizyjne włączanie się pojazdów z ul. Rzepakowej i dróg serwisowych. Podobnie w tunelu pomiędzy ul. Czeczeńską a Waligórskiego (nad tunelem powstanie skrzyżowanie w formie ronda wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów).

Sporo pracy pozostało na obiekcie kolejowym w pobliżu skrzyżowania z ul. Czeczeńską. Pierwszy etap został zakończony (zachodnia część wiaduktu), trwają prace w ramach drugiego, ich zakończenie planowane jest w sierpniu br. Roboty na obiekcie toczą się przy zachowaniu ruchu kolejowego. Obecnie obowiązuje tam ruch wahadłowy, dodatkowo w maju i czerwcu wprowadzony zostanie zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,7 m.

Na całym rozbudowywanym odcinku ul. Igołomskiej trwa budowa chodników i ścieżek rowerowych bądź ciągów pieszo-rowerowych. Montowane są ekrany akustyczne, których zadaniem jest zabezpieczenie okolicznych posesji przed nadmiernym hałasem, elementy sygnalizacji świetlnej oraz niezbędne oświetlenie drogowe. Nasadzana jest zieleń zastępcza. Obecnie dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymany został planowany termin zakończania inwestycji, który został wyznaczony na czwarty kwartał br.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.