Plac Biskupi zyska zupełnie nowe oblicze. W czwartek, 6 czerwca na placu, zlokalizowanym między ulicami Asnyka i Krowoderską, pojawiły się znaki zakazu parkowania. Wykonawca rozpoczął pierwsze prace przygotowawcze. Ruch dla pojazdów dookoła placu zostanie utrzymany.

Wykonawca po wprowadzeniu zakazu może realizować pierwsze prace przygotowawcze – zgromadzić materiał budowlany oraz sprzęt. Roboty na placu będą skoordynowane z pracami inwestorów, które już tam się toczą.

Zagospodarowanie placu było konsultowane z mieszkańcami. To na podstawie ich uwag została przygotowana dokumentacja projektowa. Projekt rewitalizacji zakłada podział przestrzeni na trzy strefy.

Pierwsza z nich – największa – strefa parkowa, ciągnąca się od strony ulicy Asnyka, zostanie uporządkowana, pojawi się nowa nawierzchnia, zainstalowane zostaną nowe ławeczki, oświetlenie i kosze na śmieci. Będzie zielono.

Środkowy obszar to przestrzeń zarezerwowana dla dzieci z placem zabaw. Zainstalowane zostaną trampoliny i ścianka zabawowa oraz miejsce do rysowania kredą czy do gry w klasy.

Natomiast teren znajdujący się przy ulicy Krowoderskiej zostanie przemianowany na plac miejski. W planach jest nowa nawierzchnia, dekoracyjne oświetlenie, ławeczki oraz fontanna.

Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicy Biskupiej i wokół placu. Na ulicach sąsiadujących z placem zostanie położony nowy asfalt, powstaną nowe chodniki. Prace będą obejmować również wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Po zakończeniu prac remontowych wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu. Uspokojenie ruchu oraz montaż stojaków rowerowych wpłyną korzystnie na komfort ruchu pieszego i rowerowego.