Rozpoczął się remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Domu im. J. Piłsudskiego przy Oleandrach. 25 lipca ustawiono rusztowania budowlane przy południowej i wschodniej elewacji budynku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD z Torunia, z którym 17 lipca Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podpisał stosowną umowę.

Zgodnie z założeniami projektu oraz wytycznymi konserwatorskimi remont elewacji Oleandrów ma polegać na usunięciu wtórnego tynku (tzw. baranka, wykonanego w okresie PRL), odczyszczeniu oryginalnego tynku szlachetnego, a następnie jego naprawie (uzupełnienie spękań) i zabezpieczeniu. Celem jest odtworzenie wyglądu elewacji jak najbardziej zbliżonego do stanu przedwojennego. Powierzchnia rewitalizowanej elewacji to ok. 1800 m kw.

Na czas prac przy elewacji, na rusztowaniach zostaną umieszczone dwie siatki mesh o wymiarach 10×13 metrów. Od strony Błoń (elewacja południowa) zostanie umieszczona siatka z wizerunkiem marszałka Piłsudskiego. Siatka z orłem i datą wymarszu kampanii kadrowej (6 sierpnia 1914) zostanie powieszona od strony ulicy Oleandry (elewacja wschodnia). Obie siatki będą umieszczone na rusztowaniach od 31 lipca i eksponowane do końca remontu fasad.

W miejsce starych okien wstawione zostaną nowe, sosnowe, wykonane na specjalne zamówienie. Do wymiany jest ponad 100 okien, w tym jedno okno balkonowe. Powierzchnia wymienianych okien to ok. 502 m kw.

Całość prac to koszt 2.029.407,17 zł. Większość robót powinna zakończyć się przed 11 listopada 2018 roku.