Kraków został zobligowany do przyjęcia w 2022 r. uchwały o Strefie Czystego Transportu. Celem działań jest zmniejszenie ilość zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu. Projekt SCT wymaga szerokich konsultacji społecznych – rozpoczynamy je w czwartek, 17 marca i przez kolejne tygodnie będziemy zbierali uwagi od mieszkańców i przedsiębiorców, aby przedstawić radnym rekomendacje do uchwały.

Przyjęcie uchwały nie jest jednoznaczne z natychmiastowym wejściem w życie obowiązywania wszystkich zasad SCT – uchwała określi dopiero daty wprowadzania wymagań dla samochodów. Zasady, które będą obowiązywały w Strefie będą oparte o normy Euro i będą określać dopuszczalną ilość emitowanych zanieczyszczeń z silników samochodów.