Kraków przeciwstawia się beztroskiej wycince drzew. Portal informacyjny, spoty w komunikacji miejskiej, wywiady ze specjalistami i artykuły eksperckie w mediach społecznościowych miasta, a także praktyczne promowanie idei nasadzeń kompensacyjnych. Właśnie rusza akcja społeczna „Drzewo za drzewo”.

– Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dała dużą swobodę obywatelom w decydowaniu o losie drzew, samorządy mogą więc jedynie prosić, uwrażliwiać na te kwestie i uświadamiać konsekwencje każdej decyzji o wycince – mówi Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Kraków włącza się aktywnie w walkę o przyszłość drzew i zachęca do idei nasadzeń kompensacyjnych, czyli do sadzenia młodych drzew w miejsce likwidowanych. Trzeba jednak pamiętać, że wyrządzone szkody i tak będą olbrzymie — stuletni buk produkuje w ciągu godziny 1200 litrów tlenu, czyli tyle, co aż 2700 małych drzewek.

Specjaliści UMK na bieżąco monitorują wycinki, ich zasadność. Wielu takich przypadków udałoby się uniknąć, gdyby właściciele terenów mieli odpowiednią wiedzę o stanie roślin, a także o tragicznych skutkach, jakie ich decyzje niosą dla innych mieszkańców miasta. Brak dorosłych drzew oznacza bowiem nie tylko zanieczyszczenia powietrza, podwyższenie temperatury w miastach (brak naturalnego zacienienia), wpływa także na częstotliwość występowania takich zjawisk jak powodzie, osuwanie się terenów, susze czy wiatry huraganowe.

Akcja „Drzewo za drzewo” skierowana jest do osób fizycznych, inwestorów oraz osób pracujących na roli. Pracownicy magistratu służą na bieżąco pomocą w ocenie stanu drzew i krzewów, warto się z nimi skontaktować także dlatego, że takie tereny jak parki krajobrazowe, lasy, tereny zabytkowe wciąż są chronione przez prawo, dokonującym wycinki na ich terenie i w pobliżu, nadal grożą wysokie kary.

Na stronie internetowej akcji, w komunikacji miejskiej, we wszystkich oficjalnych mediach społecznościowych Miasta Krakowa przez najbliższe dwa miesiące zamieszczane będą wiarygodne i praktyczne informacje m.in. dotyczące tego, jak dbać o drzewa i krzewy, co sadzić, by jak najlepiej wpływać na jakość powietrza w mieście, jakie drzewa najdłużej sprawdzają się w miejskich warunkach. Pojawią się także spoty wideo, wywiady, materiały dedykowane dla dzieci, informacje o akcjach Urzędu Miasta, podczas których będzie można otrzymać drzewo zalecane do nasadzeń kompensacyjnych.

Więcej informacji na: www.drzewozadrzewo.pl.