W tym tygodniu planowane są pierwsze prace przy rozbudowie ulicy Tadeusza Ważewskiego – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

W pierwszej kolejności robotnicy zajmą się tyczeniem działek po nowym podziale. Następnie zajmą się rozbiórką ogrodzeń i pracą na sieciach wodociągowych, gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych. Wtedy zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu: ruch wahadłowy lub jednokierunkowy. Przy głębokich wykopach i robotach drogowych zostaną wprowadzone odcinkowe zamknięcia jezdni.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Ulica Ważewskiego zostanie rozbudowana o długości ok. 160 m od skrzyżowania z ul. Zakopiańską. Remont obejmie również skrzyżowanie z ul. Zakarczmie, a także ul. Zakarczmie na odcinku ok. 60 m od skrzyżowania z ul. Ważewskiego.

W ramach inwestycji pojawią się: nowa jezdnia, chodniki, odwodnienie i oświetlenie. Przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowanie, a także zostaną rozbudowane sieci wodociągowe, gazowe, teletechniczne i elektroenergetyczne.

Zadanie zyskało dodatkowe środki, w ramach rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Łączny koszt inwestycji to ponad 4,8 mln zł (Zarząd Dróg Miasta Krakowa – ok. 4,2 mln zł; Wodociągi Miasta Krakowa – ok. 554 tys. zł).

Szczegóły dotyczące zadania można na bieżąco sprawdzać w serwisie inwestycje.krakow.pl.