Rozpoczął się remont fragmentu ul. Konopnickiej. Pracami objęty został odcinek między rondem Matecznego a rzeką Wilgą. Pojawiły się zmiany w organizacji ruchu. Ze względu na technologię wykonywania robót bitumicznych – z użyciem asfaltów modyfikowanych, których przepisy normatywne nie dopuszczają do wykonywania nawierzchni przy niskich temperaturach, wykonawca zmienił harmonogram robót. Prace będą wykonywane przez całą dobę. Skróci to czas remontu do sześciu dni.

W ramach robót odnowione zostaną obie jezdnie ul. Konopnickiej, pomiędzy rondem Matecznego a rzeką Wilgą. W pierwszej kolejności prace będą realizowane na jezdni prowadzącej w kierunku Wieliczki. Drogowcy będą zajmowali kolejno po jednym pasie – dzięki czemu zachowana zostanie zostanie możliwość przejazdu w trakcie prac, później przeniosą się na pas prowadzący do centrum miasta.

Koszt remontu to ok. 1,7 mln zł. Realizowany jest on w ramach programu nakładkowego.