Zgodnie z zapowiedziami rusza przebudowa ulicy Królowej Jadwigi. 28 czerwca rozpoczęły się prace na jej przecznicach – ulicach Józefa Korzeniowskiego i Piotra Borowego.

Ulica Królowej Jadwigi – na odcinku od ul. Jana Zygmunta Robla do ul. Stanisława Tondosa – zostanie przebudowana i rozbudowana. Dodatkowo rozbudowane zostaną fragmenty ul. Lajkonika i Józefa Korzeniowskiego oraz przebudowana zostanie ul. Piotra Borowego.

W pierwszej kolejności realizowane będą prace związane z wymianą lub budową infrastruktury podziemnej, później układane będą chodniki, a na końcu pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt inwestycji to 7,7 mln zł w zakresie drogowym oraz ponad 2 mln zł w zakresie robót na sieci wodociągowej.

Podczas pierwszego etapu, 26 czerwca, zamknięte zostały fragmenty ulic Józefa Korzeniowskiego i Piotra Borowego. Dziś, 28 czerwca rozpoczęły się prace na sieciach kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, a na ul. Borowego – dodatkowo przekładka sieci elektrycznej.

Dla pojazdów zostaną wyznaczone objazdy.