Wodociągi Krakowskie poinformowały o skażeniu bakterią coli wody pochodzącej z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce. Od lat, na granicy Krakowa i Wieliczki, z ujęcia wielickiego woda jest dostarczana także do ok. 280 budynków zlokalizowanych w Krakowie. W związku z tą sytuacją, Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły sztab kryzysowy. Przede wszystkim w trybie pilnym podstawiono mieszkańcom beczek z wodą pitną, w ramach pomocy beczki z krakowską wodą wysłano również do Wieliczki. Taką pomoc Wodociągi Krakowskie będą świadczyć do momentu ustania stanu kryzysowego na terenie Wieliczki.

Do końca tego roku ok. 240 budynków w Krakowie, korzystających z ujęcia wielickiego, będzie przyłączonych do sieci Wodociągów Miasta Krakowa. Pozostałe zostaną przyłączone w przyszłym roku. Żaden więc budynek leżący w granicach Krakowa nie będzie zasilany ze źródła innego, niż krakowskie. Kranowianka krakowska niezmiennie pozostaje wodą bezpieczną, wysokiej jakości