Mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Konsultacje z terapeutą odbywają się w czterech stacjonarnych punktach pomocy. Możliwe są również konsultacje w formie online. Każdy z punktów działa dwa razy w tygodniu po pięć godzin dziennie.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z bezpłatnej pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku przedłużającej się pandemii COVID-19.

Pomoc kierowana jest głównie do osób, które:

  • doświadczają przemocy w rodzinie
  • są uwikłane w konflikty rodzinne
  • zmagają się z uzależnieniami
  • doświadczają izolacji, np. młodzież, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne
  • przeżywają trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą funkcjonowania w życiu, wynikającą z izolacji (np. braku uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenia lub utraty pracy, rozpoznania choroby, przeciążenia psychofizyczne, kwarantanny).

Celem przedmiotowej pomocy jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.

Zapisy na konsultacje

Zapisu można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej, na Facebooku lub telefonicznie: 572 882 200 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00).

Adresy punktów pomocy psychologicznej

  • ul. Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
  • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Harmonogram dyżurów jest dostępny tutaj.