W związku z wątpliwościami natury formalno-prawnej dotyczącymi projektu pn. “Skrzydła Krakowa” (BO.OM.167/16), który w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wygrał w głosowaniu krakowian, ostateczna decyzja w sprawie zostanie podjęta przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego po 18 lipca br.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do mieszkanek i mieszkańców biorących udział w głosowaniu podczas III edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa o zgłaszanie na adres mailowy: budzetobywatelski@um.krakow.pl do dnia 15 lipca br. informacji dotyczących ewentualnych nieprawidłowości, które mogły nastąpić podczas głosowania.

Jednocześnie informujemy, iż Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy pozostałych zwycięskich projektów ogólnomiejskich Budżetu Obywatelskiego 2016 – uruchomiono w tej sprawie procedowanie stosownego zarządzenia.

Analiza powyższych zgłoszeń oraz opinia Rady Budżetu Obywatelskiego stanowić będą podstawę  do podjęcia przez Prezydenta Miasta Krakowa ostatecznej decyzji w sprawie.