To jak do tej pory najszybszy trwały i stosunkowo niedrogi sposób na przywrócenie ulicy pierwotnego stanu. Remont nakładkowy pozwala na kompleksowe odnowienie ulicy bez konieczności jej całkowitego rozkopania. W Krakowie tak remontuje się ulice z powodzeniem od sześciu lat.