W sobotę, 28 stycznia, odbył się pierwszy, bezpłatny spacer szlakiem Via Medicorum na Wesołej. Przewodnikiem był Michał Chlipała z Katedry Historii Medycyny UJ CM, który o tym, co się działo w powstających przed laty w rejonie ul. Kopernika klinikach, wie wszystko.

Na Białej Chirurgii, w budynku z 1989 roku, który mogliśmy zobaczyć także wewnątrz, pracował m.in. Ludwik Rydygier, chirurg, dzięki któremu krakowskie operacje i zabiegi zapisały się w historii światowej medycyny. Wyliczać można długo: pierwsza w Polsce, a druga na świecie operacja wycięcia odźwiernika z powodu raka żołądka, pierwszy na świecie zabieg resekcji żołądka z powodu owrzodzenia, nowa na ówczesne czasy metoda chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy za pomocą zespolenia żołądkowo-jelitowego, udoskonalenie operacyjnego usunięcia raka piersi czy opracowanie metody usuwania gruczolaka gruczołu krokowego, która zresztą do dziś nosi nazwę metody Rydygiera. Trudno się dziwić – Rydygier był wybitnym chirurgiem, który nie bał się wprowadzać do leczenia nowych metod.

Podobnie jak inni, znakomici medycy, którzy związali swoje losy z powstającymi na Wesołej klinikami. Uczestnicy spaceru mogli się o tym przekonać na własne oczy w niedostępnym na co dzień Muzeum Historii Medycyny przy ul. Radziwiłłowskiej 4. To najstarsze muzeum poświęcone naukom medycznym, którego zbiory obejmują m.in. starodruki, dokumenty, rękopisy, medale pamiątkowe, mulaże, czyli odlewy gipsowe, narzędzia lekarskie i portrety najważniejszych krakowskich lekarzy. Warto pamiętać, że każdy z tych eksponatów jest świadkiem niezwykłej i często zaskakującej medycznej historii Krakowa.

W czasie pierwszego spaceru po Via Medicorum, zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa, Collegium Medicum UJ i Muzeum Fotografii w Krakowie, uczestnicy zatrzymali się także przy ul. Kopernika 7. Pod tym adresem znajduje się kompleks budynków dawnej Kliniki Lekarskiej. Powstała ona w miejscu dawnej siedziby Krakowskiego Zgromadzenia Wolnych Mularzy, która w 1926 roku została oddana na własność Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Trzy darowane wówczas uniwersytetowi budynki otaczał ogród angielski.

Szlak historyczno-kulturowy Via Medicorum ma przypominać o dziedzictwie (materialnym i niematerialnym) tego niezwykłego miejsca, jakim jest ulica Kopernika. Dokonywano tam wielu niezwykłych przełomowych odkryć, które weszły do kanonu polskiej i światowej medycyny.

W ramach projektu planowane jest, aby na ulicy Kopernika, przy wybranych gmachach dawnych klinik szpitalnych i zakładów teoretycznych zostały rozmieszczone tabliczki w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), informujące o historii budynku.

Oprócz nazwy, daty wzniesienia gmachu i nazwiska projektanta, znalazłby się tam krótka informacja o odkryciu lub osiągnięciu na polu nauk medycznych, które miało miejsce w tym budynku, a także wybrane historyczne zdjęcie. Ponadto, na tablicy znajdowałby się albo kod QR, albo link, który przenosiłby użytkownika do strony zawierającej szczegółowe treści oraz materiał ilustracyjny dotyczący obiektu czy wielkich odkryć z nim związanych.

Budynki, które znajdą się na trasie Via Medicorum:

  • zespół budynków przy ul. Kopernika 7 (dawny budynek kliniki lekarskiej)
  • Theatrum Anatomicum przy ul. Kopernika 12
  • dawny budynek Kliniki Chorób Wewnętrznych przy ul. Kopernika 15
  • „nowy” budynek szpitala św. Łazarza ul. Kopernika 17
  • „stary” budynek szpitala św. Łazarza (klasztor) przy ul. Kopernika 19
  • budynek Białej Chirurgii przy ul. Kopernika 40
  • budynek Czerwonej Chirurgii przy ul. Kopernika 21
  • budynek Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa (dawniej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia) przy ul. Kopernika 25
  • budynek Collegium Śniadeckiego przy ul. Kopernika 27
  • budynek dawnej Kliniki Neurologii i Psychiatrii przy ul. Botanicznej 3.