W piątek, 2 listopada, prezydent Jacek Majchrowski przekazał sprzęt dla 11 krakowskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt o wartości ok. 206 tys. zł został sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

W ramach projektu z budżetu obywatelskiego przekazano m.in. drabinę ratowniczą, drabiny strażackie, aparaty powietrzne z butlą kompozytową, ubrania strażackie, motopompę szlamową, przenośne maszty oświetleniowe czy radiotelefony cyfrowo-analogowe.

Na terenie Krakowa funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to: OSP Bieżanów, OSP Kostrze, OSP Kościelniki, OSP Przewóz, OSP Przylasek Rusiecki, OSP Tonie, OSP Tyniec, OSP Wolica, OSP Wróżenice, OSP Wyciąże, OSP Zbydniowice (wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

Miasto Kraków rokrocznie wspiera funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina sukcesywnie zwiększa nakłady finansowe dla OSP. Na przestrzeni lat udział przekazywanych środków wykazuje stały progres. I tak w latach 2014-2018 wyniosła ona blisko 5,3 mln zł, co pozwoliło m.in. na:

  • zakup dwóch lekkich wozów bojowych dla jednostek OSP Przylasek Rusiecki, OSP Wróżenice. Zakup ten został wspófinansowany wspólnie z PSP.
  • remont pięciu strażnic jednostek OSP Zbydniowice, OSP Wyciąże, OSP Tyniec, OSP Kostrze, OSP Bieżanów oraz zakup 42 kompletów umundurowania specjalnego.
  • zakup dwóch systemów selektywnego alarmowania dla jednostek OSP.
  • współfinansowanie zakupu lekkiego wozu bojowego (OSP Wolica) do działań ratowniczo-gaśniczych.
  • budowę remizy we Wróżenicach wraz z ogrodzeniem.
  • w realizacji jest budowa remizy w Kościelnikach – w 2018 roku.