Na wodach Zalewu Nowohuckiego umieszczona została zdalna stacja monitoringowa. W ramach działań mających na celu poprawę jakości wody, urządzenie na bieżąco przekazuje informacje dotyczące jej parametrów fizykochemicznych.

Stacja wyposażona została w moduł GPRS odpowiedzialny za zdalne przesyłanie danych do serwera oraz panel fotowoltaiczny, zapewniający autonomię zasilania. Urządzenie umożliwia pomiar takich parametrów, jak m.in pH, przewodnictwo elektryczne, temperatura, zmętnienie czy zawartość chlorofilu. Urządzenie co 30 min. dokonuje pomiarów, które wysyłane są na zewnętrzny serwer, co umożliwia ich bieżące monitorowanie oraz obserwowanie tworzących się trendów czy anomalii, wskazujących na dopływ do zbiornika niepożądanych substancji. Wkrótce pływająca stacja monitoringowa pojawi się również na wodach Młynówki przy Dłubni.