Strefa Czystego Transportu to dobrze znane na świecie narzędzie wspomagające działania na rzecz poprawy jakości powietrza i tym samym życia. SCT pozwala realnie przyczynić się do ochrony naszego zdrowia dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin. Zanieczyszczenia komunikacyjne, nie tylko pogarszają przebieg istniejących już schorzeń układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa czy choroby płuc, takie jak astma oskrzelowa, czy choroba obturacyjna płuc, ale zwiększają zapadalność na infekcje bakteryjne, infekcje wirusowe układu oddechowego, zwiększają częstość alergii, ale także przyczyniają się do rozwoju nowotworów.