Cztery ekipy pod zarządem nowej miejskiej jednostki: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) czuwają nad stanem studzienek kanalizacyjnych.

W Krakowie znajduje się ponad 27 tys. wpustów ulicznych, potocznie nazywanych kratkami. Aby studzienki spełniały swoją rolę niezbędne jest ich stałe monitorowanie, oczyszczanie i udrażnianie. Prace, zarówno te zaplanowane, jak i interwencyjne, prowadzone są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna – nowa miejska jednostka, która funkcjonuje od 1 stycznia. Do zadań KEGW należą m.in. budowa i utrzymanie systemu odwodnienia miasta, ochrona przeciwpowodziowa i inwestycje w odnawialne źródła energii.