Nowe tereny zielone, obszary sportu i rekreacji, atrakcyjna przestrzeń relaksu. Zmiana, która odmienić ma obszar wzdłuż al. Powstania Warszawskiego nabrała realnych kształtów. Gotowa jest koncepcja projektowa, opracowana na podstawie warsztatów z mieszkańcami Krakowa.

– “Superścieżka” to przykład, na którym uczymy się jak efektywniej zarządzać miastem. Polega to na tym, że zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w realizacji projektu – począwszy od pomysłu poprzez stworzenie założeń do koncepcji.  Dziś oglądamy taką koncepcję, która jest efektem prac warsztatowych krakowian. Kolejne etapy będą realizowane przez partnerów projektu – powiedział podczas konferencji Zastępca Prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel.

– Projekt Superścieżka od początku wzbudzał olbrzymie zainteresowanie, a jego kolejne etapy rozbudzają oczekiwania i nadzieje zarówno uczestników warsztatów, jak i użytkowników oraz mieszkańców Grzegórzek – podkreśla Dawid Hajok z Fundacji Aktywnych Obywateli, która koordynuje działania wokół projektu. – Inicjatywa dotyczy szalenie ważnego dla miasta obszaru, dlatego rozmach i zaangażowanie wielu podmiotów są tym, co wyróżnia Superścieżkę spośród podobnych działań projektowych w Krakowie i w skali całej Polski – dodaje.

Superścieżka to pierwsze zakrojone na taką skalę działanie placemakingowe na obszarze Krakowa angażujące mieszkańców miasta, podmioty publiczne oraz prywatnych inwestorów.

– Nadanie temu miejscu nowego charakteru jest szansą dla całego obszaru Grzegórzek – opowiada Małgorzata Tujko z biura architektury krajobrazu LandArch, której powierzono opracowanie koncepcji architektonicznej. – Przygotowując koncepcję brałam pod uwagę zwycięską wizję, dlatego Superścieżka zachowuje postulowany w trakcie warsztatów podział na strefy funkcjonalne, a “słowo” będzie aplikowane w zieleni, sztuce, wodzie i małej architekturze, czy też bardziej ulotnie – w postaci tymczasowych scenografii, projekcji i dźwięku – zapowiada projektantka.

Obecnie obszar po wschodniej stronie alei Powstania Warszawskiego pełni jedynie funkcje tranzytowe dla mieszkańców oraz pracowników i użytkowników okolicznych instytucji oraz biur. Opracowany na postawie pomysłów i upubliczniony już projekt Superścieżki zakłada rozdzielenie komunikacji pieszej od ruchliwej arterii, dzięki czemu powstaje alternatywna ścieżka piesza o niekolizyjnym charakterze i długości ok jednego kilometra. Wokół niej mnóstwo zieleni: ponad 190 drzew, 1080 m2 nasadzeń bylinowych, 2900 m2 traw ozdobnych oraz 1680 m2 krzewów.

To nie wszystko – kluczowe miejsca rekreacji i wypoczynku zostały odsunięte od ruchliwej arterii i oddzielone dodatkowo wałami ziemnymi. W projekcie znalazły się także ujednolicone elementy małej architektury i współczesne meble miejskie. Prawdziwa zmiana dokona się nie tylko na skwerze Eilego, ale również na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego. Tam pojawi się zaprojektowane zgodnie ze skandynawskimi standardami wnętrze z wielofunkcyjną strefą gier i zabaw, wyposażoną w nowoczesną infrastrukturę sportową; a wszystko zatopione z zagłębieniu terenu i odseparowane nasypem ziemnym z trybunami w układzie amfiteatralnym. Skwer im. M. Eilego zyska natomiast nowy plac zabaw stworzony z naturalnych materiałów. Projekt Superścieżka dodatkowo przewiduje wykorzystanie elementów multimedialnych i nowoczesnych technologii – które dzięki zarejestrowanym wywiadom z mieszkańcami Grzegórzek – pozwolą zachować pamięć na temat historii dzielnicy oraz włączyć mieszkańców w działania artystyczne na tym obszarze.

Projekt Superścieżka od początku powstawał w ścisłej współpracy z mieszkańcami Krakowa.  Przypomnijmy, że czterotygodniowe warsztaty projektowe z udziałem mieszkańców miasta oraz architektów zaowocowały powstaniem ośmiu propozycji, z których jedną, podczas publicznego głosowania, wybrali sami krakowianie. Następnie – na podstawie zwycięskiej propozycji – w efekcie półrocznych prac projektowych opracowana została koncepcja projektowa.

Pierwsze działania proceduralne ruszą już za kilka tygodni, już dziś mówić można jednak w Krakowie o tzw. “efekcie Superścieżki”. Przybywają kolejne inicjatywy partycypacyjne jak choćby realizowany przez gminę Park Reduta. Jest jeszcze coś.

– Coraz więcej firm prywatnych chce przyłączyć się do realizacji podobnych działań w różnych częściach Krakowa – zauważa Dawid Hajok. – Zarówno miasto jak i prywatni inwestorzy dostrzegają, że rozważnie planowany placemaking jest skutecznym mechanizmem poprawiającym jakość życia w przestrzeni miasta – podsumowuje Hajok.

Już 14 maja na terenie KSOS odbędzie się otwarty dla wszystkich “Piknik Sąsiedzki” na Grzegórzkach. Podczas spotkania mieszkańcom dzielnicy zostanie zaprezentowany szczegółowy projekt Superścieżki. W programie Pikniku m.in. występy dzieci i młodzieży z lokalnych instytucji kultury, działania artystyczne na świeżym powietrzu, darmowy serwis rowerowy, pokaz parkouru czy też majówkowy grill.

Pierwsze prace budowlane, obejmujące KSOS oraz Skwer im. M. Eilego mają ruszyć pod koniec roku. Zakończenie wszystkich działań przewidziane jest na rok 2019. Koszt pierwszego etapu realizacji szacowany jest na 4,5 miliona złotych. Dotychczas Superścieżka kosztowała przeszło 300 tys. zł, z czego całość środków wyłożyli prywatni inwestorzy.