22 marca, jak co roku, Wodociągi Krakowskie zapraszają na wspólne świętowanie Światowego Dnia Wody! Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom zwraca naszą uwagę na związki między jakością wody, a godnymi warunkami zatrudnienia.

– Dla Wodociągów Krakowskich 22 marca 2016 r. jest okazją do zaproszenia najmłodszych krakowian do wspólnej zabawy i zapoznania się ze specyfiką pracy w przedsiębiorstwie, którego jednym z podstawowych zadań jest uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom Krakowa – mówi Monika Kupnicka z MPWiK. Dzieci dowiedzą się, czym zajmują się pracownicy Wodociągów Krakowskich, zobaczą eksperymenty przeprowadzone przez pracowników Centralnego Laboratorium, obejrzą specjalistyczny samochód, wezmą udział w warsztatach “Akademii Kropelki” i interaktywnym przedstawieniu “Wędrówki Kropelki” – programach edukacyjnych, które w przystępny sposób przybliżają  zagadnienia związane z wodą oraz umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności naturalnych zasobów wodnych.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2016 Wodociągi Krakowskie zostały Partnerem Głównym Pierwszego Festiwalu Edu Inspiracji – wydarzenia, które odbędzie się 2 kwietnia, a jego uczestnicy wezmą udział w wykładach tematycznych, zapoznają się z ofertą edukacyjną Wodociągów Krakowskich – dobrymi praktykami w zakresie edukacji ekologicznej oraz działaniami z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanymi przez Spółkę. Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty poświęcone tematyce związanej z wodą, a ich uczestnicy poznają skuteczne techniki pracy z dziećmi i młodzieżą, a także zabawy wykorzystujące motyw wody w kulturze, plastyce oraz muzyce.

Przypomnijmy, że w raporcie przygotowanym przez Europejską Organizację Współpracy na rzecz Benchmarkingu (EBC) krakowska woda zajęła drugie miejsce pod względem jakości.