Pod kopcem Krakusa można było zobaczyć, jak wyglądało życie we wczesnośredniowiecznych osadach, poznać dawne rzemiosło, uzbrojenie rycerzy i codzienne stroje ludności. U podnóża kopca zorganizowano widowiskowy bieg wojów w pełnym uzbrojeniu dookoła Kopca, pogrzeb Księcia, sypanie Kopca oraz bitwę Wiślan z najeźdźcami z Wielkich Moraw. Najmłodszych zainteresowały warsztaty powroźnicze i garncarskie, igrce i tańce oraz dziewczęcy Korowód Wiosenny i obrzęd Marzanny.