Sadzeniem drzew z przedstawicielami władz miasta oraz uczniami 126 Szkoły Podstawowej im. KEN w Krakowie zainaugurowano obchody Dni Ziemi. W Parku Tysiąclecia od piątku, 22 kwietnia możemy spacerować w towarzystwie 18 nowo posadzonych klonów polnych, brzóz pożytecznych i krzewów.

Urzędnicy i uczniowie posadzili w Parku Tysiąclecia 10 sztuk klona polnego, 8 sztuk brzozy pożytecznej, a także krzewy w tym m.in. róże parkowe i okrywowe, liliowice, tawułe brzozolistne i tawulce. Park Tysiąclecia obchodzi w tym roku swoje 50-lecie, stąd taki wybór lokalizacji.

We wspólnym sadzeniu drzew udział wzięli Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, Ewa Olszowska-Dej – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Witold Śmiałek – Doradca Prezydenta ds. jakości powietrza, Piotr Kempf – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Paul Garr – wicekonsul USA w Krakowie.

Podczas dzisiejszego wydarzenia Elżbieta Koterba zapowiedziała stworzenie specjalnego zespołu analizującego wnioski o wycinki drzew. – Niebawem w Wydziale Kształtowania Środowiska powołany zostanie specjalny zespół, który będzie podejmował decyzje o wycince. Każdy wniosek będzie jeszcze skrupulatniej badany niż obecnie. Musimy zadbać o to, by w mieście powstawała mniej intensywna zabudowa wyposażona w większe przestrzenie zielone – powiedziała wiceprezydent Koterba.

Już obecnie widoczne jest nowe podejście do zabezpieczania terenów zielonych w trakcie wydawania zgód na realizacje inwestycji. Chodzi o zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, która towarzyszy zabudowie wielorodzinnej i usługowej. – Na starych zasadach zgodnie z prawem należało zapewnić ok. 20- 30% powierzchni zielonej, a od lutego 2015 roku postanowiliśmy kontynuować politykę zwiększania powierzchni biologicznie czynnej na wszystkich nowych terenach. W tym momencie jest to minimum 40% i nie rzadko nawet 50 czy 60. Dotyczy to także zabudowy usługowej. Nie mogą powstawać osiedla z ułamkową powierzchnią czynną – zaznaczyła Elżbieta Koterba.

Podczas spotkania zaprezentowano także zbiorcze statystyki dotyczące nasadzeń i wycinek miejskiego drzewostanu na przestrzeni ostatnich kilku lat. W latach 2010-2015 podczas organizowanych ekologicznych imprez edukacyjnych miasto przekazało 183 630 sadzonek. Rośliny przekazywane były podczas Dni Ziemi i kolejnych edycji Krakowskiego Festiwalu Recyklingu. Dodatkowo w tych samych latach nasadzono 73 999 drzew natomiast wycięto na podstawie decyzji 81 406 sztuk. W zeszłym roku w ramach działań ZIKIT oraz ZZM na podstawie uzyskanych pozwoleń, usuniętych zostało łącznie 1 425 drzew, a posadzono 2 140 nowych. Dzięki nowym przepisom miasto ma znacznie większy wpływ na wydawanie bądź nie zezwoleń na wycinkę, a także może sugerować charakterystykę drzew, które muszą być nasadzone w innym miejscu w związku ze zgodą na wycinkę. Piotr Kempf, Dyrektor ZZM zapewnił, że polityka miasta jest taka by nasadzeń było przynajmniej dwa, trzy razy więcej niż wycinek.

Pamiętajmy, że zieleń w mieście filtruje powietrze i dostarcza nam wszystkim tlen. Rośliny przechwytują, zatrzymują i przetwarzają toksyny neutralizując zagrożenia dla siebie, dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zwiększenie liczby nasadzeń da efekt nie tylko wizualny ale poprawi jakości powietrza, którą osiągnąć można także nasadzeniami krzewów w pasach drogowych, obsadzaniem ekranów drogowych, projektowaniem łąk kwietnych i nasadzeń drzew.

Przypominamy także o pozostałych weekendowych wydarzeniach dotyczących sadzenia drzew w ramach Dni Ziemi:Sobota (23 kwietnia) godz. 9.30 w Uroczysku Łasina – Sikornik – posadzonych zostanie 2500 sztuk buka i modrzewia. Sadzić będą wspólnie Zarząd Zieloni Miejskiej wraz z Uniwersytetem Rolniczym, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską oraz mieszkańcami. Plan urządzania lasu wskazuje to miejsce jako siedlisko lasu świeżego. Teren ten w planie urządzenia został wyznaczony do pilnego nasadzenia wiele lat temu. Dzięki tegorocznym pracom uzyskany zostanie korytarz ekologiczny łączący dwa oddziały starodrzewia uzyskując dostosowany do siedliska i już odnowiony kompleks.

Niedziela (24 kwietnia) godz.11.00 rozpocznie się akcja “Wysadzamy ekrany” – wzdłuż ul. Gota-Roweckiego na odcinku od Brożka do Zachodniej (zbiórka przy stacji Orlen) posadzone zostaną wspólnie z mieszkańcami, Zarządem Zieleni Miejskiej i pracownikami firmy HSBC (sponsor) pnącza na 900 metrowym odcinku wzdłuż ekranów akustycznych. Zazielenienie pnączami ekranów na os. Ruczaj stanowi niezwykle istotny element zazieleniania przestrzeni, w związku z dużą liczbą nowych inwestycji w tej części miasta, a także z punktu widzenia poprawy czystości powietrza.

Od 12 lat podczas Dni Ziemi prowadzona jest także zbiórka surowców w zamian, za które rozdawane są mieszkańcom sadzonki kwiatów i krzewów. Rok 2015 charakteryzował się utrzymaniem poziomu zbiórki surowców z lat ubiegłych. Zebranie 4 390 kg butelek PET, 1 030 kg puszek i 2 620 kg baterii wymagało nie lada trudu. Jednakże mieszkańcy Krakowa zostali wynagrodzeni za te działania sadzonkami roślin balkonowych i krzewów, których liczba w roku 2015 liczyła aż 16 980.  Mamy nadzieję na dobry wynik także w tym roku. Wystarczy przynieść 40 butelek PET lub 40 puszek aluminiowych czy 40 zużytych baterii, aby otrzymać sadzonki kwiatów balkonowych i krzewów.

Zbiórka surowców będzie mieć miejsce w piątek i sobotę w godzinach 10.00-18.00 (lub do wyczerpania zapasów) w Alei Róż.