W ramach akcji informacyjnej “Kraków wspiera dojrzałość szkolną… rodziców”. 12 marca odbył się dzień otwarty w szkołach podstawowych. Wszystkie zainteresowane placówki edukacyjne otworzyły swoje podwoje rodzicom i dzieciom, by pomóc w podjęciu świadomej decyzji o rozpoczęciu obowiązku szkolnego.

Akcja przygotowana była tak, by zainteresowani mogli odwiedzić kilka placówek w jednym dniu wolnym od pracy. Rodzice spotkali w nich specjalistów, którzy udzielili wsparcia merytorycznego i diagnostycznego, pozostawiając decyzje o dalszej drodze edukacyjnej dzieci, w tym przede wszystkim, w jakim wieku posłać je do szkoły –  rodzicom.