W miejskim szpitalu im. S. Żeromskiego rozpoczęły się szczepienia dzieci od dwunastego do piętnastego roku życia. Kontynuowane są również szczepienia młodzieży w wieku szesnastu i siedemnastu lat.

W przypadku szczepienia dwunasto-, piętnastolatków, dziecko musi przyjść z opiekunem prawnym. Natomiast jeżeli chodzi o szesnasto- i siedemnastolatków, wystarczy, że rodzic w domu podpisze zgodę na formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej i ta osoba zgłosi się do punktu szczepień. Rejestrować się można przez infolinię 989, sms „szczepimy się”, bądź internetowe konto pacjenta. Można też wysłać mail bezpośrednio na adres szpitala – szczepieniacovid@zeromski-szpital.pl, bądź zgłosić się do punktu rejestracyjnego w budynku C, w godz. 8.00–14.00. Obecnie największą liczbę stanowią osoby, które chcą się zaszczepić przed wyjazdem wakacyjnym.