W obu krakowskich szpitalach zostanie stworzonych około 90 miejsc dla pacjentów z COVID-19. Zostało również zawarte porozumienie o utworzeniu dodatkowych miejsc w Centrum Krwiodawstwa. Gmina Miejska Kraków pozostawiła również do dyspozycji władz województwa małopolskiego budynek dawnej „Czerwonej Chirurgii” przy ul. Kopernika.