Oddział Pediatrii szpitala im. S. Żeromskiego oferuje nowy pakiet świadczeń: szybkie, bezpłatne i kompleksowe badania diagnostyczne dla dzieci.

Szpital dysponuje sprzętem do sprawdzenia układu: oddechowego, krążenia czy też pokarmowego. Dzięki temu może zapewnić diagnostykę kardiologiczną, alergologiczną, pulmonologiczną, nefrologiczną, gastroenterologiczną oraz pełny zakres badań laboratoryjnych. Najmłodsi pacjenci, w ciągu dwóch-trzech dni pobytu w szpitalu, będą szybko i kompleksowo przebadani.