Na wzgórzu Lasoty u podnóża kościółka świętego Benedykta aż po kopiec Kraka stały kramy z zabawkami, słodyczami i obwarzankami. Do II wojny światowej to był ogromny teren, na którym było miejsce na wesołe miasteczko, gdzie kręciły się karuzele. Niemiecki okupant zdecydował o podzieleniu tego terenu szeroką drogą. Podczas prac budowlanych zniszczono nie tylko najstarszy krakowski cmentarz – stary cmentarz Podgórski, ale także odcięto kopiec Krakusa od wzgórza Lasoty.