W ciągu najbliższych dwóch tygodni ma rozpocząć się remont torowiska na alei Solidarności. Prace będą prowadzone na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Bulwarową a skrzyżowaniem przy kombinacie.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, umowa z wykonawcą remontu prawdopodobnie zostanie podpisany w przyszłym tygodniu. Na czas remontu wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu tramwaju. Wiadomo już, że zmieni się trasa linii nr 22, która zostanie skierowana do pętli przy kopcu Wandy.

Na torowisku wykonane zostaną następujące prace naprawcze: demontaż szyn i podkładów wraz z akcesoriami; montaż podkładów drewnianych wraz z węzłami kotwiącymi; montaż szyn; wykonanie spawanych połączeń szynowych. W ramach robót zaplanowano również szlifowanie i podbijanie torowiska. Po zakończeniu prac przejazd pasażerów będzie bardziej komfortowy, a tramwaje będę poruszać się po torowisku z odpowiednią prędkością.

Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, odtworzy oznakowanie nawierzchniowe poziome na obszarze objętym pracami. Zlikwiduje zastępczą organizację ruchu i wprowadzi docelową. Zakończenie prac planowane jest 20 grudnia br.

Torowisko wzdłuż al. Solidarności przewidziane jest do modernizacji w 2019 roku, w ramach projektu „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego ze środków UE. Wtedy to przebudowane zostanie torowisko tramwajowe w al. Solidarności wraz z układem drogowym na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej.