Mieszkańcy Mistrzejowic już wkrótce zyskają nie tylko szybszy środek transportu do centrum, ale i nową przestrzeń wzdłuż planowanej linii tramwajowej KST IV. Nowe nasadzenia, zielone torowisko i przystanki, rewitalizacja pętli – to tylko niektóre elementy inwestycji, której realizacja rozpoczyna się już w czerwcu.