Trwają prace, mające na celu wprowadzenie poziomego oznakowania miejsc postojowych. Jest to wcielenie w życie wyroku sądu, dotyczącego oznaczenia miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. Koperty i białe linie pojawią się na obszarze Starego Miasta, Kazimierza i Stradomia.

Drogowcy malują linie wyznaczające m.in. miejsca postojowe i koperty dla osób niepełnosprawnych. Poruszanie się w granicach całej Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie będzie spójne i uporządkowane.

Przypomnijmy: wcześniejsze oznakowanie zostało usunięte w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 listopada 2018 r. Stanowiła ona, że na obszarze wpisanym na Listę Światową Dziedzictwa UNESCO, obejmującym Kraków Stare Miasto w granicach Plant oraz dawne miasto Kazimierz ze Stradomiem, oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, oznaczonych kopertami z wypełnieniem, należy usunąć.

Miasto odwołało się od tej decyzji. Sąd przychylił się do argumentów przedstawianych przez miasto i uchylił wydaną decyzję, argumentując między innymi, że  „jeżeli osoba odpowiedzialna za organizację ruchu na drodze uzna, że zastosowanie innego rodzaju oznakowania jest niewystarczające, to może dokonać oznakowania poziomego”.

Przywrócenie oznakowania poziomego na tym obszarze ma na celu zwiększenie czytelności i jednoznaczności obowiązującej organizacji ruchu, w szczególności pod kątem regulacji zasad parkowania pojazdów i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Mając na uwadze fakt, że działania te będą prowadzone na obszarze wpisanym na Listę Światową Dziedzictwa UNESCO, malowanie oznakowania zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Cała treść wyroku dostępna jest tutaj.