Przebudowa ulicy Kazimierza Kostaneckiego to jeden z trzech projektów drogowych, które realizuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie w celu poprawy obsługi komunikacyjnej tego rejonu Prokocimia.

Obecnie wykonawca przebudowy ul. Kostaneckiego skupia się na robotach związanych z przełożeniem sieci średniego napięcia wzdłuż chodnika od strony centrum handlowego. Po realizacji tego zadania, rozpocznie się budowa nowego chodnika oraz ścieżki rowerowej. Dla pieszych dostępny jest chodnik po stronie szpitala dziecięcego.

Jednocześnie trwa uzgadnianie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w pasie jezdni. Ten zakres ma się rozpocząć w najbliższych tygodniach.

Przypomnijmy, że wykonawcą przebudowy ul. Kostaneckiego jest firma Colas Polska Sp. z o.o. Pierwszy etap modernizacji układu drogowego w Prokocimiu przewiduje przebudowę ulicy Kostaneckiego od skrzyżowania z ul. Wielicką do skrzyżowania z ulicą Medyczną, poszerzenie ulicy celem wydzielenia środkowego pasa ruchu przeznaczonego dla karetek pogotowia i komunikacji miejskiej, a także przebudowę chodników po obu stronach ulicy, a po stronie zachodniej budowę ścieżki rowerowej. Roboty budowlane powinny zakończyć się w styczniu 2022 roku. Wartość kontraktu to niecałe 5 mln zł.

Drugi z elementów modernizacji układu drogowego w Prokocimiu to rozbudowa ul. Jakubowskiego. Obecnie trwa analizowanie ofert, które wpłynęły w przetargu na to zadanie. W ramach tego zadania zakłada się rozbudowę ulicy Jakubowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kostaneckiego, powstaną ronda, wybudowane będą chodniki po obu stronach, uporządkowane zasady parkowania. Wykonawca przebuduje też skrzyżowanie ul. Macieja Jakubowskiego z ul. Wielicką wraz z budową lewoskrętu w kierunku centrum. Powiększona będzie pętla autobusowa nieopodal Szpitala Uniwersyteckiego, co pozwoli na przyjęcie większej liczby kursów.

Na etapie uzgodnień dokumentacji projektowej jest natomiast trzeci etap rozbudowy dróg w Prokocimiu. Chodzi o dojazd od południowej strony, dzięki budowie zupełnie nowej ulicy, która połączy ul. Kosocicką z ul. Jakubowskiego. Nowa ulica będzie miała około 600 m długości, na skrzyżowaniach z ulicami Kosocicką i Ludwika Rydygiera planowane są ronda, powstaną też chodniki. Zgodnie z założeniem, jeszcze w tym roku ma zostać złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla tego zadania.