Z górnej części remontowanego mostu Józefa Piłsudskiego zniknęła zabezpieczająca folia odsłaniając odnowioną konstrukcję. Stalowe elementy nad poziomem ulicy zostały poddane piaskowaniu, a po oczyszczeniu pomalowano je tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć je przed korozją.

Obecnie trwają prace na właściwej części mostu, na której leżą chodniki, jezdnie i torowisko. Wymianę skorodowanych elementów znajdujących się pod mostem zaczęto od przyczółku i wjazdu na most od strony ulicy Krakowskiej. Podczas tej operacji gruz i resztki stali trafiają na barkę zacumowaną na Wiśle.

Remont mostu ma zakończyć się na przełomie roku.