Prace przy al. 29 Listopada idą do przodu. Trwa rzebudowa jednego z dwóch wiaduktów kolejowych, roboty drogowe na odcinku północnym oraz prace sieciowe.

Przypomnijmy – zakres prac związanych z rozbudową al. 29 Listopada obejmie przebudowę istniejącej drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granic miasta, wraz z modernizacją obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Jednym z elementów zadania jest rozbudowa dwóch przecinających się z wylotówką na Warszawę wiaduktów kolejowych – linie kolejowe nr 8 i nr 95. Al. 29 Listopada zostanie poszerzona do minimum dwóch pasów ruchu w każdą ze stron, w rejonie skrzyżowań wybudowane będą pasy włączeniowe. Powstaną buspasy i ścieżki rowerowe, a tam gdzie konieczne – ustawione będą ekrany akustyczne.

Zanim jednak na odcinku od Woronicza do granicy Krakowa pojawi się nowa jakość podróżowania dla kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej i rowerzystów, konieczne jest wykonanie szeregu prac. Realizacja zadania rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Po roku widać już spore zaawansowanie, szczególnie na wiadukcie kolejowym DK 8 (koło ul. Siewnej). Po wyburzeniu powstało już nowe przęsło konstrukcji po stronie północnej. Przeszło ono odbiory, dlatego już od jakiegoś czasu poruszają się po nim pociągi. Wykonawca przystąpił do przygotowywania rozbiórki przęsła po stronie południowej. Cała operacja będzie przeprowadzona nocą, by jak najmniej utrudnić życie kierowcom.

Spore zaawansowanie prac widać też na odcinku północnym. Tam wykonawca realizuje nową jezdnię al. 29 Listopada, mającą dwa pasy ruchu. W przyszłym roku po nowej nitce poprowadzony będzie ruch, a drogowcy zajmą się rozbudową istniejącej jezdni.

Na całym rozbudowywanym odcinku prowadzone są też roboty sieciowe – na finiszu jest m.in. budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Lublańskiej i al. 29 Listopada oraz mocno zaawansowane jest też przebudowa kolidujących sieci na wschodniej nitce nowo projektowanej jezdni al. 29 Listopada na odcinku od ul. Powstańców do granicy miasta.