Rozbudowywana jest Szkoła Podstawowa nr 50. Do istniejącego budynku dobudowano nowy segment, złożony z ośmiu pomieszczeń dla klas I-III. W budynku przewidziano również pomieszczenia do nauki indywidualnej, trzy świetlice i szatnię, a w przyziemiu harcówkę. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.