W Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 trwają półkolonie integracyjne – na sportowo, z akcentem psychoedukacyjnym i informatycznym. Zajęcia organizowane są dla dzieci poniżej 10 roku życia, w tym z dysfunkcjami, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, afazja ruchowa, trudności w nauce wynikającymi z upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim. Zajęcia sportowe prowadzone są przez instruktorów sportu, są także warsztaty psychologiczne oraz porady informatyka w zakresie prawidłowego i łatwiejszego zdobywania wiedzy poprzez naukę on-line, korzystania z platform i komunikatorów ułatwiających naukę.