22 marca, czyli na dzień przed rozpoczęciem robót na ul. Krakowskiej, w siedzibie ZDMK podpisano protokół przekazania placu budowy wykonawcy. Dzięki podpisanemu dokumentowi konsorcjum kierowane przez spółkę Trakcja PRKiI będzie mogło przystąpić do organizowania placu budowy oraz realizacji wszystkich działań kontraktowych.

Pierwsze prace na ul. Krakowskiej będą polegały na pracach rozbiórkowych. Zniknie zużyta nawierzchnia i rozebrana zostanie sieć trakcyjna. Zamontowane zostanie nowe oznakowanie, a na terenie Kazimierza od soboty zacznie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu.