W czwartek, 8 grudnia w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie podpisano umowę z wykonawcą modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Wykonawcą inwestycji będzie EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO SA.

Zakończyły się trwające od lipca działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeprowadził 3 postępowania, które nie wyłoniły kontrahenta. Następnie jednostka zaprosiła do negocjacji firmy, które w toku postępowań przetargowych dotyczących stadionu składały oferty bądź wykazywały zainteresowanie, chociażby poprzez zadawanie pytań do prowadzonych postępowań. Negocjacje zakończyły się złożeniem 1 oferty, firmy EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO SA, na kwotę 98 mln 858 tys. 555 złotych.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na sfinansowanie modernizacji planował przeznaczyć 87 mln 844 tys. 610 złotych. Aby zapewnić brakujące środki, jednostka zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o zwiększenie dotacji o brakującą kwotę ponad 11 mln złotych.

Aby zapewnić finansowanie inwestycji oraz podpisać umowę z wykonawcą, równolegle jednostka zawnioskowała do Rady Miasta Krakowa o zwiększenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok o brakującą kwotę. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony. Jeśli Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie odniesie się do wniosku o zwiększenie dotacji, środki gminne zostaną zwrócone do budżetu miasta. Jeśli nie, stanowić będą wkład własny do modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

Podpisana umowa dotycząca modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 obejmuje miedzy innymi modernizację fasady i instalacji HVAC związanych z wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem. W ramach prac dotyczących elewacji planowana jest wymiana okien, drzwi i poprawa ogólnej estetyki, tak by obiekt od zewnątrz prezentował się bardziej efektownie. Zmiany mają też spowodować, że stadion będzie energooszczędny.