7 października, udostępniona dla ruchu samochodowego została część ul. Rostworowskiego na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Grota-Roweckiego. W pełnym zakresie przejezdne jest skrzyżowanie ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego i ul. Rostworowskiego.