W poniedziałek, 3 czerwca podpisano umowę z firmą ZUE SA na modernizację ul. Karmelickiej. Prace potrwają kilka miesięcy. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem to tramwaje wrócą na trasę do Bronowic pod koniec września.

Na modernizację torowiska przeznaczono kwotę 15,3 mln zł. W ramach umowy wykonany zostanie remont konstrukcji jezdni i torowiska w ciągu ulicy Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do Alej Trzech Wieszczów.

W ramach prac budowlanych zostanie wykonany:

  • remont konstrukcji jezdni i torowiska w ciągu ul. Karmelickiej,
  • remont odwodnienia powierzchniowego,
  • remont nawierzchni skrzyżowań,
  • wymiana krawężników wraz z regulacją istniejących chodników w niezbędnym zakresie,
  • remont sieci trakcyjnej, polegający na wymianie przewodów i lin nośnych z osprzętem, przy zachowaniu istniejących konstrukcji wsporczych,
  • renowacja słupów trakcyjnych poprzez piaskowanie i ponowne malowanie,
  • wymiana elementów małej architektury (słupki blokujące i słupki znaków drogowych).

Umowa na kwotę 15,3 mln zł zakłada uzyskanie „przejezdności tramwajowej” ulicy, a więc i powrót komunikacji tramwajowej do Bronowic, do końca września.