7 czerwca zaprezentowane zostały najważniejsze założenia „Studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”.

O wskazaniu premetra jako wariantu rekomendowanego zadecydowały m.in. takie aspekty, jak uzyskanie szybkich efektów inwestycji już po uruchomieniu pierwszego etapu szybkiego tramwaju, wysoka elastyczność taboru tramwajowego, dostosowana do zmieniających się w ciągu dnia potoków pasażerskich, a także pełna integracja rekomendowanego wariantu z innymi inwestycjami tramwajowymi, która umożliwia efektywne wykorzystanie istniejącej sieci tramwajowej. Nie bez znaczenia była też możliwość zapewnienia dogodnych przesiadek. Koszty wybudowania premetra są niemal o połowę tańsze, niż tradycyjnej kolei podziemnej: to ok. 5,8 mld zł, przy blisko 12 mld zł w przypadku metra.