Rola instytucji finansowych we wdrażaniu środków unijnych, praktyczne rozwiązania dla samorządów i ochrony zdrowia, współpraca między biznesem a nauką oraz zarządzanie jednostkami kultury m.in. te tematy omawiają dziś uczestnicy Europejskiego Kongresu Samorządów. Wydarzenie odbywa się 5 i 6 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Pierwszy dzień Kongresu zamknie uroczysta Gala Lider Samorządu, podczas której nagrodzeni zostaną najlepsi samorządowcy.

W wydarzeniu uczestniczy ponad 1500 przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji publicznej, rządów i parlamentów, organizacji pozarządowych i biznesu z całej Europy. Drugiego dnia obrad, w środę (6 kwietnia) gościem Kongresu będzie premier Beata Szydło.

Europejski Kongres Samorządów to okazja do nawiązania partnerskich kontaktów oraz wymiany poglądów na temat zwiększenia efektywności wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W programie przewidziano około 100 wydarzeń, na które składają się bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje.

Tematyka dotyczy siedmiu zagadnień: finansów, gospodarki, społeczeństwa, innowacji,  środowiska, rewitalizacji i samorządu gospodarczego.

Partnerem i miastem gospodarzem Kongresu (już po raz drugi) jest Kraków. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Więcej informacji na temat Kongresu znajduje się na stronie www.eks-krakow.pl.