W poniedziałek, 23 listopada rozpocznie się remont ul. Stella-Sawickiego. Pracami objęta będzie jezdnia prawa – w kierunku al. Bora-Komorowskiego. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Remont nawierzchni ul. Stella-Sawickiego dotyczył będzie jezdni w stronę al. Bora-Komorowskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II (węzeł Rayskiego) do os. Dywizjonu 303. Roboty zostaną podzielone na etapy, będą prowadzone odcinkowo. W pierwszej kolejności nawierzchnia zostanie sfrezowana, ułożona warstwa podbudowy i wiążąca (pierwszy tydzień: 1 dzień/1 etap), a w końcowej fazie – warstwa ścieralna (drugi tydzień). Prace będą realizowane zarówno w dzień (od godz. 7.00), jak i w nocy (od godz. 19.00). Zmieni się organizacja ruchu. Będą obowiązywać objazdy.

Prace potrwają dwa tygodnie, do 7 grudnia. Koszt remontu to ok. 2,4 mln zł.