Trwają prace końcowe, związane z udostępnieniem dla mieszkańców układu drogowego łączącego ulicę Totus Tuus z ul. Do Sanktuarium.

Udostępnienie kierującym, pieszym i rowerzystom tego układu drogowego znacznie poprawi możliwość poruszania się między sanktuariami.

Ponadto, mieszkańcy tego rejonu zyskają możliwość korzystniejszego powiązania z sąsiednim układem komunikacyjnym.

Wraz z oddaniem do ruchu układu drogowego, przeznaczonego dla samochodów, udostępniony zostanie także ciąg pieszo-rowerowy, łączący ul. Totus Tuus z ul. Do Sanktuarium.